Denna sida handlar om antika vapen och vapensamlande i allmänhet.

Mitt syfte med sidan är att dela med mig av mitt stora intresse - vapensamlande.

En hobby som skänker mig stor tillfredställelse och glädje. Historia, teknik, design, hantverk, estetik i en och samma förpackning. 

Tanken är att sidan skall inspirera andra samlare och attrahera nya! Återväxten bland vapensamlare är ganska låg jag hoppas kunna bidra till ett ökat intresse!

Välkommen till min sida! /Ulrik, uppdaterad 14/1 2018 "Vapenamnesti 2018"

Svenska parpistoler C. Berg, Norrtälje, ca 1770-1780.