Välkommen till Ulriks sida om Antika Vapen!

Mitt syfte med sidan är att dela med mig av mitt stora intresse - vapensamlande.

En hobby som skänker mig stor tillfredställelse och glädje. Historia, teknik, design, hantverk, estetik i en och samma förpackning. 

Min tanke med denna hemsida är att den ska inspirera andra samlare och attrahera nya! Återväxten bland vapensamlare är ganska låg jag hoppas kunna bidra till ett ökat intresse!

Jag är en "aktiv" samlare och vill gärna utöka min samling - om du har något du vill sälja tveka inte att höra av dig till mig, jag nås på 0702-559943 eller e-post till:  ulrik@antikavapen.se 

Hälsningar Ulrik  Uppdaterad 2022-10-04

Svenska parpistoler C. Berg, Norrtälje, ca 1770-1780.

Gamla vapen - Ett kulturarv värt att bevara!

Officerssabel för Jämtlands hästjägarregemente ca 1820.

Vapen i alla former väcker ofta känslor och med all rätt.

Människans natur är tyvärr krigisk och de äldsta exemplaret av ett människoskapat vapen är Schöningerspjuten som är en samling av åtta träspjut från 400 000 f.Kr. 

Vapen har också betytt mat från djur och skydd men i dagens samhälle betraktas vapen som något många helst inte vill befatta sig med men i mitt fall betyder samlandet ett bevarande av ett kulturarv. Många gånger har jag träffat människor som har kastat bort gamla vapen som legat och rostat i en källare. Förutom att ett kulturarv går förlorat kan det också ibland vara relativt stora ekonomiska värden som försvinner. 

Därför uppmanar jag alla som har något inom området att vända sig till mig för bedömning - innan ni gör er av med något! 

Givetvis tar jag inget betalt eller liknande för en bedömning men då jag lever ett vanligt liv med jobb, fru och barn så kan det ta några dagar men jag försöker hjälpa alla.