Antika vapen köpes och värderas!

Jag köper gärna dina antika vapen! 

Ring på 0702-559943 eller skicka e-post till ulrik@antikavapen.se 

 

Jag kan även bedöma/värdera även om du inte vill sälja - jag vägleder gärna och det är kostnadsfritt i mån av tid och jag svarar på alla meddelanden.  

Sälja på auktion? I den mån auktionshusen befattar sig med antika vapen så är kunskapsnivån ytterst låg hos de flesta auktionshus (några få undantagna). Detta avspeglas i dåliga beskrivningar och felaktiga utropspriser. Du som säljare förlorar upp emot 25% av varans försäljningpris i avgifter samtidigt som köparen belastas med drygt 22% i avgift som tillkommer på toppen. Detta gör att du som säljare ofta förlorar en betydande summa genom att sälja på auktion. 

Uppdaterad senast 2022-10-04

 

 

OBSERVERA: Jag är bara intresserad av Licensfria vapen! Här kommer lite regler om vad som är att definiera som licensfritt.

Enkelt uttryckt: Vapen som är tillverkade före 1890 och som inte är avsedda för gastäta enhetspatroner är licensbefriade. "Gastät enhetspatron" kan enkelt definieras som ammunition där hylsa, kula, tändsats och drivsats sitter ihop som en enhet.

Nytillverkade mynnings- eller kammarladdade vapen (som alltså inte använder gastät enhetspatron) är licensbelagda. Originalvapen från före 1890 är det inte.

Alla skjutvapen avsedda för (eller modifierade till) att skjuta gastäta enhetspatroner är licensbelagda oavsett tillverkningsår. Detta gäller även start/skräm/signalvapen samt pluggade vapen. Regeln är att allt som har varit skjutbart även om det är "deaktiverat" så gäller licenskravet.

Blankvapen oavsett ålder är givetvis fritt att inneha i Sverige, dock ej bäras ute bland folk där det faller under knivlagen. Här nedan finns en klickbar länk till vapenlagen på svensk författningssamling: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vapenlag-199667_sfs-1996-67