Flintlåspistol av Queen Anne Typ

Denna pistol är tillverkad av Henry Hadley London - verksam  1734-1773. Troligen stammar pistolen från 1750-talet.

Dessa vapen är speciella på det sätt att låset är en integrerad del av vapnet och inte påskruvat som på en flintlåspistol. De var populära som självförsvarsvapen och bars dolda i rocken. Längden varierade från miniatyrer upp till större pjäser. Mitt exemplar är ca 28 cm.

Pipan skruvas av och krutet hälls ner i kammaren och ovanpå placeras en något överdimensionerad kula och sen skruvas pipan på igen. När skottet går så tvingas kulan framåt och det mjuka blyet tätar mot pipans väggar så det behövdes ingen fetlapp eller annan förladdning. Vissa pipor är även räfflade för att förbättra precisionen. Ett speciellt verktyg/nyckel hörde till vapnet för att enklare kunna skruva av pipan.

Försök gjordes med militära varianter men piporna visade sig bli för varma att hantera vid upprepad skottlossning.

Vapentypen förblev civil och det finns otaliga varianter och ofta är de mer eller mindre rikt dekorerade beroende på köparens smak och plånbok.

Mitt exemplar är relativt enkelt med några inlagda silvertrådar i kolven och en kartusch i stål med ägarens initialer.

Kammaren med fördjupning för kulan.

Officerspistoler från Norrtälje

Ett vackert och relativt enkelt dekorerat pistolpar som jag först trodde var Tyska visade sig vara tillverkade i Norrtälje.

När jag plockade bort låsen så är båda pistoler stämplade under kammaren med NT för Norrtälje, en omisskännlig stämpel för de flesta vapensamlare.

De håller 55 cm i längd och är helt stålbeslagna, kolvkapporna är 8-kantiga och avslutas med en grotesk maskaron. Förutom stämplen under piporna så är de osignerade och troligen är de ett faktoriarbete och sannolikt beställda av någon officer vid ett kavalleriregemente under första delen av 1700-talet.

Formen känns ålderdomlig och jag tippar på en tillkomsttid på 1720-1740. Låsen har ingen studel vilket kan vara ett ålderstecken men också något som kanske sparades in på vid beställningen. De har en hel del gemensamma drag med pistol m/1731 (som är järnbeslagen) ochm/1738 och på det stora hela tycker jag att det är ett vackert par.

Sidobleck i form av en drakslinga

GRR!!

En tämligen sparsam gravyr.

NT stämpeln i höjd med fänghålet.

Slaglåspistol - Klawitter Herzberg

Mer text kommer inom kort.

Notera tappen för siktesjustering - likt en gammal nyckeldragare (fickur)