Fransk sabel för lätt kavalleri An IX

En helt ny tideräkning, som tog sin början i det revolutionära Frankrike den 22 september 1792 som bestämde att år 1 (ett) tog sin början detta år. Systemet övergavs något motvilligt redan 1805 så Fransk tideräkning har nu varit normal i drygt 200 år.

Inom den militära nomenklaturen så benämns den avbildade sabeln An IX = Anno år 9. Alltså modell 1801.

Nu är emellertid så att klingan är en Brittisk m/1796 och troligt eller högst sannolikt härrör denna komposit från sk. "Battlefield finds" där endera sidan tog vara på vapen som låg kvar på slagfältet och satte ihop till ett nytt vapen. Ihopfogningen är troligen gjord under den aktuella tiden. Baljan är även den Brittisk.

Detta tillsammans gör detta vapen till ett mycket intressant stycke historia och helt säkert har detta vapen använts i strid minst en gång. Klingan är mycket vass och slipad och det finns partier som är hårdare slipade i syfte att åstadkomma en hel egg där skador har funnits.

Vid fotografitillfället drogs min blick upp emot en långfingertjock gren på plommonträdet som hängde ner, tyngd av osedvanligt många blivande plommon.

Jag måste erkänna att det är kanske inte så man begagnar ett samlarföremål,  men ett välriktat hugg klippte av grenen som om den vore gjord av spröd plast.

Jag kan försäkra alla känsliga att - No sabre was harmed !

Efterföljande vapenvård tog hand om eventuella trädsafter och man måste imponeras över vilken kraft som utvecklas vid ett hugg.

Brittisk arsenalstämpel

Brittisk arsenalstämpel

Huggare m/1810 för Gotlands nationalbeväring

Huggaren med det långa namnet levererades från Wedevågs bruk år 1809 till Kungliga kommerskollegium som handhade alla inköp av vapen.

Konstruktören är den kände Carl Gottfrid von Helvig som har designat flera modeller av blankvapen i Sverige. Fästet har en tånge av stål och mässingen är nitad ihop på ett ganska speciellt sätt.

Enligt bevarade urkunder tillverkades huggaren blott i 500 exemplar och därför borde den vara en sällsynthet med tanke på att den är från början av 1800-talet och med tanke på bortfall genom kassation under brukningtiden, skador under förvaring etc men den är ingalunda ovanlig. Den förekommer på vapenauktioner i några exemplar varje år.

Detta förklaras med att merparten av huggarna sedan 1810 legat väl förvarade i förråd och knappast brukats.

Inspirationen till modellen som sådan fick Helvig genom personliga besök utomlands där han studerade olika länders beväpning. Han gjorde bla en resa till Konstantinopel under åren 1795-1796 där han säkerligen blev bekant med turkiska och orientaliska vapen. Han reste även i de Tyska staterna under åren 1800-1802 och han alldeles säkert lärt känna de speciella huggare som vid denna tid allmänt hade införts för vissa förband.

Hans erfarenhet har resulterat i Gotlandshuggarens speciella form med macheteliknande form.

Tysk dolk från tredje riket

Den avbildade dolken är av standardmodell för SA=Sturmabteilung. Det är en tidig variant där beslagen är i nickel och den har den brunanodiserade baljan med klarlack över.

Tillverkaren är lite ovanlig, firma Koch & Rau i Stuttgart och den är även märkt med "SW" på parerstången vilket visar inom vilket område som den är utlämnad och kvalitetskontrollerad. I detta fallet är det landskreis Stuttgart.

Dessa saker är normalt inte mitt samlarområde men ibland dyker dessa saker upp och eftersom jag har ett brett samlarintresse så får den stanna i samligen tills vidare.

Kommentarer

06.11.2015 13:36

Ulf Ahlstrom

Hej! Fin SA dolk! Har du andra tyska knivar? http://thebladeblog-ulf.blogspot.com/
Ulf

Senaste kommentaren

15.11 | 10:08

Svårt att säga utan bilder. Skicka bilder på vad det är du har så återkommer jag.

15.11 | 10:07

Tack för det Jules, det verkar som om du kommer från Danmark? Det går bra att skriva till mig på Danska också då jag förstår det utmärkt!

15.11 | 10:06

Hej Simon, det händer ibland att jag säljer dubletter. Bäst är att kontakta mig via telefon 0702-559943 och diskutera vad du är intresserad av!

12.11 | 21:53

I find you site very interesting I was married to a Swedish lady for 25 years and I have been to Sweden so I'm very interested in Swedish military

Dela den här sidan